Загальні положення

1.1 Дана оферта є офіційною пропозицією ресурсного центру для дітей та підлітків «Чародім» , далі по тексту – «Продавець», заключити Договір купівлі-продажу послуг дистанційним способом, тобто через Інтернет, далі по тексту – «Договір» та розміщає Публічну оферту (пропозицію) на офіційному Інтернет-сайті Продавця (charodim.org.ua) (Далі – «Інтернет-сайт»)

1.2 Моментом повного і безумовного прийняття Покупцем пропозиції Продавця заключити електронний договір куплі-продажу послуг, ввжається факт оплати Покупцем замовлення на умовах дійсного Договору, в терміни та за цінами, що вказані на Інтернет-сайті Продавця.

Поняття та визначення

2.1. В дійсній оферті, якщо контекст не вимагає іншого, нижченаведені темрміни мають такі значення:

«Послуги» – діяльність з надання певного матеріального чи нематеріального блага іншій особі, що здійснюється для задоволення її особистих потреб.

«Інтернет-магазин» – у відповідності із Законому України про «електронну комерцію», засіб для представлення чи реалізації товару, роботи чи послгули шляхом створення електронної угоди

«Продавець» – компанія, що реалізує товари, послуги, що представлені на Інтернет-сайті

«Покупець» – фізічна особа, що заключила з Продавцем договір на умовах викладених нижче.

«Замовлення» – вибір окремих позицій із переліку послуг, що вказані Покупцем при розміщенні замовлення і проведенні оплати.

Предмет Договору

3.1. Продавець зобов’язується надати освітні послуги Покупцю, а Покупець зобов’язується сплатити і прийняти Товар на умовах даного Договору

Даний Договір регулює купівлю-продаж послуг в Інтернет-магазині, в тому числі:

  • добровільний вибір Покупцем послуг на Інтернет-сайті;
  • самостійне оформелння Покупцем замовлення на Інтернет-сайті;
  • сплата Покупцем замовлення, оформленного на Інтернет-сайті

Порядок оформлення замовлення заказа

4.1. Покупець має право оформити замовлення на послугу, опис якої розміщенно на Інтернет-сайті

4.2. Кожна позиція може бути представленна в замовленні в будь-якій кількості;

4.3. Якщо дана послуга тимчасово або постійно не надається, Менеджер компанії зобов’язаний повідомити про це Покупця (по телефону або через електронну пошту)

4.4. Якщо дана послуга наразі не надається, Покупець має право замінити її іншої послугою, відмовитись від послуги та аналювати замовлення.

Порядок оплати замовлення

5.1. Оплата участі здійснюється у вигляді 100% передплати безготівковим чином. Це може бути здійснено через сервіс LiqPay або через переказ кошти за реквізитами.

5.2. В разі ненадходження грошей Інтернет-магазин залишає за собою право анулювати замовлення.

Права та обов’язки сторін

6.1. Продавець має право в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим договором, у випадку порушення Покупцем цього договору.

6.2. Покупець зобов’язаний своєчасно сплачувати замовлення за умовами даного договору

6.3 Покупець має право:

  • здійснити реєстрацію на подію через Інтернет-сайт
  • оформити електронний договір
  • вимагати від Продавця виконання умов даного Договору

Відповідальність сторін

7.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання чи недостатнє виконання умов даного договору в порядку, передбаченому цим договором. та дійсним законодавство України.

7.2. Продавець не несе відповідальності за:

  • за зміст та правдивість інформації, що її надає Покупець при оформленні замовлення
  • за затримку і збої надання послуг, які відбуваються з причин, які перебувають за межами сфери його контроля.
  • за протиправні незаконні дії, що здійснюються Покупцем за допомогою даного доступу до мережі Інтернет
  • за передачу Покупцем своїх мережевих ідентифікаторів – IP, MAC-адреси, логіна та пароля третім особам;

7.3. Покупець, що використовує наданий йому доступ до мережі Інтренет, самостійно несе відповідальність за шкоду, яку було спричинено його діями (особисто, навіть якщо під його логіном перебувала інша особа) особам чи їхньому майну, юридичним особам, державі чи моральним принципам.

7.4. У випадку настання обставин непереборної сили, сторони звільняються від виконання умов цього договору. Під обставинами непереборної сили для даного договора ми розуміємо події, що мають надзвичайний, непередбачуваний характер, що виключають чи об’єктивно заважають виконанню цього договора, настання яких Сторони не могли передбачити та попередити розумним чином.

7.5 Сторони докладають максимум зусиль для рішення будь-яких непорозумінь винятково за допомогою перемовин

Інші умови

8.1. Інтернет-сайт залишає за собою право в односторонньому порядку вносити зміни в даний договір за умов попередньої публікації його на сайті charodim.org.ua

8.2. Інтернет-сайт створено для організації дистанційного способу продажу освітніх послуг через Інтернет

8.3. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної  при оформленні замовлення інформації. При цьому, при здійсненні акцепта (оформлення замовлення та подальшої сплати за послуги) Покупець надає Продавцю свою безумовну згоду про збір, обробку, зберігання, використання своїх персональних даних, в розумінні ЗУ «Про захист персональних даних».

8.4. Олата Покупцем оформлення на Інтерніт-сайті замовлення означає повну згоду Покупця з умовами договору куплі-продажу (публічної оферти)

8.5. Фактичною датою електронної угоди між сторонам є дата приняття умов, у відповідності до ст.11 Закона України «Про електронну комерцію»

8.6. Інформація, що надається Покупателем є конфіденційною. Інтернет-сайт використовує інформаіцю про Покупця винятково з метою обробки замовлення, відправлення повідомлення Покупцю, здійснення взаємних розрахунків тощо.

Порядок та умови повернення коштів

9.1. У разі неможливості надання послугиз причини залежних від Продавця, Покупцеві повертається вся сума
9.2 У разі, якщо Покупець сплатив послугу та з певних причин не можете нею скористатись і повідомив за добу до планованого початку надання послуги про зміни планів, Продавець повертає 100% передплачених коштів.

9.3 У разі, повідомлення про неможливість Покупцем скористатись послугою пізніше, ніж за добу, до планованого початку надання послуги, Покупець може передати право на отримання послуги іншій особі, повідомивши прізвище та інші кординатори організаторам по телефону.

Термін дії договору

10.1. Електронний договір вважається заключеним з моменту отримання особою, що направила пропозицію заключити такій договір, відповіді про прийняття цієї пропозиції в порядку, передбаченому 6 частиною статті 11 Закону України «Про електронну комерцію»

10.2. Строни мають право розірвати даний договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із сторін умов даного договору і у випадках, що передбачені чинним законодавством України.